ColorMedia – Production House chọn gói (Từ xây dựng Idea, đến hoàn thiện sản phẩm) luôn tìm tòi và phát triển các công nghệ mới, ứng dụng vào các bộ phim giới thiệu doanh nghiệp, TVC quảng cáo giúp khách hàng đạt hiệu quả cao nhất cho mỗi chiến dịch truyền thông.
Liên hệ tư vấn sản xuất phim quảng cáo, phim doanh nghiệp:
Hotline: 0971 860 666 – Email: huyvu@colormedia.vn

 

1
Bạn cần hỗ trợ?